06

EN | TH

กิจกรรม : คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมโรงงาน

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ  จ.เพชรบุรี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยเข้าชมกระบวนผลิตอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ โดยมีทีมงานของบริษัทไทยลักซ์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น