EN | TH

กิจกรรม : คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 โดยเข้าชมกระบวนผลิตอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ โดยมีทีมงานของบริษัทไทยลักซ์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น