EN | TH

กิจกรรม : งานกินปลา อำเภอพาน ครั้งที่ 3

งานกินปลา อำเภอพาน ครั้งที่ 3

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงานกินปลา ครั้งที่ 3

“สืบสานพระราชปณิธาน พระราชทานปลานิล 50 ปี” ณ อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 9-11 ธ.ค.2559

 

โดยมีนางภัทราวดี  ปัญญาบุญ  นายอำเภอพานเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยหน่วยงานราชการ ตัวแทนผู้ผลิตอาหารปลาและกลุ่มผู้เลี้ยงปลา ในอำเภอพาน ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการ

โดยการนำประวัติปลานิลพันธุ์จิตรลดา ที่ทรงเพาะเลี้ยงและพระราชทานไว้ เมื่อปี 2509 มาเผยแพร่   เพราะทรงเห็นว่าเป็นพันธุ์ปลาที่เจริญเติบโตไว สามารถนำมาเพาะเลี้ยงเป็นอาหารได้

 

ปัจจุบันการเลี้ยงปลานิลได้พัฒนาเป็นธุรกิจการเกษตรที่หล่อเลี้ยงชาว อ.พาน จนเป็นแหล่งผลิตปลานิลที่สำคัญของภาคเหนือ ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงปลานิลอำเภอพาน จึงรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาราคาปลานิลตกต่ำ  และ เพื่อให้มีอำนาจต่อรองตลาดภายนอก เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย และแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะปลานิล เป็นเมนูอาหารแบบต่างๆ  แล้วนำมาจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการกินปลาขึ้นดังกล่าว