EN | TH

กิจกรรม : งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560 โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560 โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง

คณะผู้บริหาร นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในงานมีการจัดบูธแสดงสินค้า ทั้งส่วนราชการ และผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง และทาง บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ร่วมออกบูทแสดงสินค้าในครั้งนี้ด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนเสนอแนะเทคนิควิธีการเลี้ยง พร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ด้านการเลี้ยงกุ้ง นอกจากนี้ยังมีการประมูลอาหารกุ้ง ซึ่งอาหารกุ้ง “ไทยลักซ์โกลด์” ของ บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ราคาประมูลสูงที่สุดถึง 93 บาท ต่อ กิโลกรัม ราคาประมูลจบอยู่ที่ 3 ตัน เป็นมูลค่า 280,000 บาท โดย คุณสุชาดา รุ่งโรจน์วรารักษ์ จาก สันติฟาร์ม เป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้