EN | TH

กิจกรรม : งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง

คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี คุณวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ทราบถึงช่องทางการตลาด แนวทางป้องกันการเกิดโรคระบาดในกุ้ง รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเลี้ยงกุ้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง นักวิชาการ และภาคเอกชน

ภายในงานมีการจัดบูธแสดงสินค้า ทั้งส่วนราชการ และผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง และทาง บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ร่วมออกบูทแสดงสินค้าในครั้งนี้ด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนเสนอแนะเทคนิควิธีการเลี้ยง พร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ด้านการเลี้ยงกุ้ง