EN | TH

กิจกรรม : งานวันกุ้งจันท์ตะวันออก’61 (ครั้งที่ 22)

งานวันกุ้งจันท์ตะวันออก’61 (ครั้งที่ 22)

คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงานวันกุ้งจันท์ตะวันออก’61 (ครั้งที่ 22) “รู้กุ้ง รู้เลี้ยง รู้โรค รู้จริงกุ้งจันท์”ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ ห้องณุลักษณา ชั้น 3 โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ทราบถึงช่องทางการตลาด เทคนิคการ เลี้ยง นวัตกรรมทางเลือก แนวทางป้องกันการเกิดโรคระบาดในกุ้ง รวมไปถึงสถานการณ์กุ้งในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง นักวิชาการ และภาคเอกชน

ภายในงานมีการจัดบูธแสดงสินค้า ทั้งส่วนราชการ และผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง / การจัดเวทีสัมมนางานวิชาการ ในหัวข้อ “รู้กุ้ง รู้เลี้ยง รู้โรค รู้จริงกุ้งจันท์” ซึ่งทาง บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ร่วมออกบูทแสดงสินค้าในครั้งนี้ด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนเสนอแนะเทคนิควิธีการเลี้ยง พร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ด้านการเลี้ยงกุ้ง