EN | TH

กิจกรรม : งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 28

งานวันกุ้้งไทย ครั้งที่ 28

คณะผู้บริหาร นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาในงานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 28  “หลายรูปแบบ หลากความคิด ร่วมพัฒนากุ้งไทย ก้าวไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ทราบถึงเทคนิคการเลี้ยงกุ้ง แนวทางป้องกันการเกิดโรคระบาดในกุ้ง รวมไปถึงสถานการณ์กุ้งในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง นักวิชาการ และภาคเอกชน ภายในงานมีการจัดบูธแสดงสินค้า ทั้งส่วนราชการ และผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง / การจัดเวทีสัมมนางานวิชาการ ซึ่งทาง บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ร่วมออกบูทแสดงสินค้าในครั้งนี้ด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนเสนอแนะเทคนิควิธีการเลี้ยง พร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ด้านการเลี้ยงกุ้ง