EN | TH

กิจกรรม : ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก EATING OXYGEN ประเทศญี่ปุ่น

ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก EATING OXYGEN ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก EATING OXYGEN ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และเรียนเชิญเป็นเกียรติในงาน “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์” รวมถึงพิธีการรดน้ำดำหัว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560