EN | TH

กิจกรรม : ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการบริษัท

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการบริษัท เดินทางมาเพื่อเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จังหวัดสงขลา