06

EN | TH

กิจกรรม : นำคณะลูกค้าผู้มีอุปการคุณท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

นำคณะลูกค้าผู้มีอุปการคุณท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำคณะลูกค้าผู้มีอุปการคุณท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์ ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2560 

นำโดย นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะทีมงาน