EN | TH

กิจกรรม : บริษัท NS VET SUPPLY จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ

บริษัท NS Vet Supply จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะบริษัท NS Vet Supply จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำจ.เพชรบุรี โดยเข้าชมกระบวนผลิตอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ โดยมีคณะผู้บริหาร และทีมงานของบริษัทไทยลักซ์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น