06

EN | TH

กิจกรรม : ผู้บริหารลงพื้นที่ภาคอีสาน ดูการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม-กุ้งขาว

ผู้บริหารลงพื้นที่ภาคอีสาน ดูการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม-กุ้งขาว

คณะผู้บริหาร นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายอาหารกุ้ง และทีมงานขายอาหารกุ้ง ลงพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อดูการเลี้ยงก้ามกราม และ กุ้งขาว  ในจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกันนี้ได้นำคณะลูกค้าเกษตรกร จากจังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานที่ฟาร์มลูกค้า ศิริวรรณฟาร์ม ของ คุณอำนวย ศรฉัตรารักษ์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์