06

EN | TH

กิจกรรม : มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนและนักเรียน โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จ.เพชรบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สถาบันและนักเรียนได้มี และ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จ.เพชรบุรี อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี