EN | TH

กิจกรรม : ลูกค้าอาหารกุ้งเยี่ยมชมโรงงาน 20 ก.ค.2560

ลูกค้าอาหารกุ้งเยี่ยมชมโรงงาน 20 ก.ค.2560

คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้ง จ.จันทบุรี “ร้านณรงค์ฟาร์ม” พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารกุ้ง  อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560