06

EN | TH

กิจกรรม : วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันเด็กแห่งชาติ 2561

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2561 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2561 แก่เด็กหรือเยาวชน ณ สนามกีฬา (เขาไม้รัง)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล คุณนฤมล สุภาแพ่ง เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก การจัดซุ้มเกมส์ต่างๆ พร้อมอาหาร เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน อีกทั้งยังมีการแจกของขวัญ ของรางวัล เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า จักรยาน และของเล่นสำหรับเด็กอีกมากมาย นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ แสดงความสามารถอีกด้