06

EN | TH

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการ “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”

สนับสนุนโครงการ “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”  ร่วมด้วยตัวแทนบริษัทในภาคเอกชนต่างๆ เข้ารับผ้ายันต์ปลานิล ที่ได้รับการปลุกเสกจากท่านเจ้าคุณธงชัย หรือ พระพรหมมังคลาจารย์ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ วันที่ 28 ก.พ. 2560 ทั้งนี้ผ้ายันต์ปลานิลดังกล่าวจะนำมามอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในลำดับต่อไป