06

EN | TH

กิจกรรม : สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2560

สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมีการประกวดแต่งกายชุดไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย พร้อมทั้งมีการมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้