EN | TH

กิจกรรม : “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์” ประจำปี 2560

“สืบสานประเพณีวันสงกรานต์” ประจำปี 2560

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์” ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ตลอดจนร่วมทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ไทย นำโดยนายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560