EN | TH

กิจกรรม : ส่งความสุขด้วยข้าว ของชาวนาไทย

ส่งความสุขด้วยข้าว ของชาวนาไทย

“ส่งความสุขด้วยข้าว ของชาวนาไทย” หนึ่งใน “โครงการ รวยเพื่อน รวยน้ำใจ ให้รอยยิ้ม” โดยการมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560  คือ “ข้าวหอมมะลิสุรินทร์” แก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ตามนโยบายช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ ชาวนา ของรัฐบาล จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ทั้งนี้เราตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และต้องการช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการรับซื้อข้าว เพื่อนำมาทำเป็นของขวัญ ของฝาก จึงได้คัดเลือกเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา และประกอบอาชีพทำนา ใน จ.สุรินทร์ ที่ประสบปัญหาดังกล่าว และได้รับซื้อข้าวหอมมะลิ ผ่านตัวแทนจำหน่าย “ตาไวฟาร์ม” หรือ คุณไว สายกระสุน ซึ่งเป็นลูกค้าของ บริษัท ไทยลักซ์ฯ มาอย่างยาวนานกว่า 7 ปี ทั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือคู่ค้าตัวแทนจำหน่าย ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่เป็นลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายอีกด้วย