EN | TH

กิจกรรม : โครงการบัญฑิตไทยลักซ์ปี 10 ประจำปี 2558

โครงการบัญฑิตไทยลักซ์ปี 10 ประจำปี 2558

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคม และส่งเสริมเยาวชน ต่อยอดทางการศึกษา ในระดับมัธยม และอุดมศึกษา โดยครั้งนี้จัดมอบทุนการศึกษาที่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558  นอกจากนี้ยังมีการเดินทางไปมอบทุนทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย ในลำดับต่อไป โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ในชุมชน โดยการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นใกล้เคียงกับ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โรงงาน จ.เพชรบุรี และ โรงงาน จ.สมุทรสงคราม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม สร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยครั้งนี้มอบ 3 โรงเรียน คือ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองชุมพล และ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล ในวันที่ 5 มิ.ย.2558 -โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม ในวันที่ 11 มิ.ย.2558