EN | TH

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดชลบุรี)

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดชลบุรี)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป