EN | TH

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (ฉะเชิงเทรา)

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (ฉะเชิงเทรา)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณเดชา พรหมศรี (ร้านกำนันอัมรา) และคุณสำเริง อยู่แสง ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560  ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนวัดนิยมยาตรา และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป