06

EN | TH

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ระดับชุมชน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ระดับชุมชน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 (พ.ศ. 2560) โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ตั้งแต่ระดับประถม ถึงระดับอุดมศึกษา   ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนสนับสนุนสถานศึกษาในชุมชน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์และสำนักงาน ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์ภายในชุมชนแล้ว ยังเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติอีกด้วย สำหรับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล,โรงเรียนอบต.หนองชุมพล และวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานไทยลักซ์ฯ อย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียน/นักเรียนศึกษาที่ประกวดเขียนเรียงความเรื่อง “อนาคตในฝัน…ของฉัน” เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี