EN | TH

กิจกรรม : “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” ณ ร.ร.วัดศรีสุวรรณคงคาราม จ.สมุทรสงคราม

“โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” ณ ร.ร.วัดศรีสุวรรณคงคาราม จ.สมุทรสงคราม

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 (พ.ศ. 2560)  โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ระดับประถมศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนสนับสนุนสถานศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียนในชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งสำนักงานงานใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์ภายในชุมชนแล้ว ยังเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก สำหรับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม จ.สมุทรสงคราม โดยมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานไทยลักซ์ฯ อย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลพิเศษ ให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่ประกวดเขียนเรียงความเรื่อง “อนาคตในฝัน…ของฉัน” เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560 ณ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม จ.สมุทรสงคราม