EN | TH

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ สปป.ลาว

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ สปป.ลาว

คณะผู้บริหาร นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานคณะกรรมการ CSR และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา “ร้านประสิทธิ์พรการเกษตร” เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2560 โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปี ที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป