EN | TH

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนวัดวังยายฉิม จังหวัดนครนายก

โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนวัดวังยายฉิม จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำพิธีมอบอาหารปลา ในโครงการประมงโรงเรียนปีที่ 8 ประจำปี 2559  ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังยายฉิม ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดทำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม สำหรับนักเรียน/โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่างๆ และเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน เสริมสร้างอาชีพการเลี้ยงปลา สร้างรายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันได้อีกด้วย