EN | TH

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียนปี 9 ณ โรงเรียนทางภาคใต้

โครงการประมงโรงเรียนปี 9 ณ โรงเรียนทางภาคใต้

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำพิธีมอบอาหารปลา ในโครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9 ประจำปี 2560  ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายวัฒนะ เผือกเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โครงการนี้เป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดทำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม สำหรับนักเรียน/โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมการเรียน การสอน เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียนตลอดจนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันได้อีกด้วย