EN | TH

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านปาเกอะญอ จ.เพชรบุรี

โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านปาเกอะญอ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำพิธีมอบอาหารปลา ในโครงการประมงโรงเรียนปีที่ 8 ประจำปี 2559 พร้อมสิ่งของสาธารณูปโภค เดินทางไปมอบให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านปาเกอะญอ ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

 

โดยเป็นโครงการที่บริษัทจัดทำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม สำหรับนักเรียน/โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่างๆ และเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน เสริมสร้างอาชีพการเลี้ยงปลา สร้างรายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันได้อีกด้วย