EN | TH

กิจกรรม : โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย โรงเรียน ตชด. บ้านแก่งศรีโคตร

โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย โรงเรียน ตชด. บ้านแก่งศรีโคตร

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยท่านประธานคณะกรรมการCSR พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตต์ ร่วมเดินทางไปมอบอาหารปลา  ใน “โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ณ โรงเรียน ตชด.บ้านแก่งศรีโครต ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

โดยมีพันตำรวจตรี คัณทรง บัวภาเรือง (ครูใหญ่) คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนพานำชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน “เพาะเลี้ยงปลาดุก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

ทั้งนี้บริษัท ไทยลักซ์ฯ ได้สนับสนุนอาหารปลาดุก แบรนด์สปีด เบอร์ 490,491 และ 492 ซึ่งในปี 2560 นี้ โรงเรียน ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งที่ 2 ที่ได้รับอาหารปลาดังกล่าว จากแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ทั่วประเทศ