EN | TH

กิจกรรม : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.คะเนจือทะ

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.คะเนจือทะ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ คณะผู้บริหาร และทีมงาน ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด. คะเนจือทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โรงเรียนลำดับที่ 4 ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจาก หน่วยงาน ตชด. นำโดย ร้อยตำรวจเอก ธวัช ปั้นแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344, ดาบตำรวจ ครรชิต บัวขาว ครูใหญ่ รร.ตชด.คะเนจือทะ พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561