EN | TH

กิจกรรม : โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสูู่ผู้สูงอายุ 2560

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสูู่ผู้สูงอายุ 2560

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จัด “โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ” ประจำปี 2560  โดยมีนางนฤมล สุภาแพ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมงานไทยลักซ์ ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน

 

ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในบรรยากาศอบอุ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาคเอกชนและประชาชนในชุมชน เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2560