EN | TH

กิจกรรม : “โครงการไทยลักซ์-แม่โจ้ ปันน้ำใจต้านภัยหนาว ปี9”

“โครงการไทยลักซ์-แม่โจ้ ปันน้ำใจต้านภัยหนาว ปี9”

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายอาหารกุ้ง และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ร่วมจัด “โครงการไทยลักซ์-แม่โจ้ ปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว ปี9

พร้อมด้วยผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 150 ราย ได้แก่ คณะลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมเดินทางไปจัดโครงการฯ ยังหมู่บ้านบราโกร-เลอะกรา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2560โดยเป็นการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ทั้งอาคารสถานที่ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนชุมชน ได้แก่ สนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์กีฬาสำหรับเยาวชน เพื่อฝึกซ้อมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ถังเก็บน้ำสะอาดประจำหมู่บ้าน แปลงเกษตร พืชผักสวนครัว สำหรับผลิตอาหารด้วยตนเองได้ในอนาคต รวมทั้งเล้าหมู เล้าไก่ ที่จะกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่สำคัญแก่เยาวชน และประชาชนในชุมชนสืบไป
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ การมอบทุนการศึกษา กว่า 100 ทุน การมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรค และการเลี้ยงอาหาร โดยมีกลุ่มเยาวชน ประชาชนในชุมชนละแวกใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 7 หมู่บ้าน