06

EN | TH

กิจกรรม : โครงการ THAI LUXE มอบทุนการศึกษาภาคตะวันออกปี 2560

โครงการ Thai Luxe มอบทุนการศึกษาภาคตะวันออกปี 2560

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานขายอาหารกุ้ง จัดโครงการ “ไทยลักซ์มอบทุนการศึกษาภาคตะวันออก ประจำปี 2560” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้งในพื้นที่ภาคตะวันออก จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 ทุน ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป