EN | TH

กิจกรรม : โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560

โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ร่วมด้วยสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย และคณะผู้บริหารของบริษัทไทยลักซ์ฯ