06

EN | TH

กิจกรรม Big Cleaning Day

80555005_2998246220188164_6542370038131720192_o
80765235_2998267373519382_7520793382348652544_o
81446104_2998246470188139_2289170199573692416_o
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” และร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. จัดเก็บสิ่งของบริเวณต่าง ๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมให้พนักงานได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาทิ ประกวดร้องเพลง ตักไข่พาโชค เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างขวัญและกำลังใจที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562