EN | TH

กิจกรรม : DAY 1 : #THAI LUXE พาเที่ยวสุดฟิน IN JAPAN 2018

Day 1 : #THAI LUXE พาเที่ยวสุดฟิน in JAPAN 2018

คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำคณะลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เดินทางถึงเมืองโอซาก้า (Osaka) ประเทศญี่ปุ่น จังหวัดที่มีความสำคัญเป็นอันดับสอง และขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น ชมความงามของป่าไผ่อาราชิยาม่า (Bamboo Groves) และสะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า หรือนิยมเรียกว่า Moon Crossing Bridge เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า จากนั้นมุ่งหน้าเยี่ยมชมหมู่บ้านนินจา อิงะ (Iga Ninja Museum) ที่มีการจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมรับชมการแสดงโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561