EN | TH

กิจกรรม : DAY 2 : #THAI LUXE พาเที่ยวสุดฟิน IN JAPAN 2018

Day 2 : #THAI LUXE พาเที่ยวสุดฟิน in JAPAN 2018

คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำคณะลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เดินทางสู่เมืองทาคายาม่า เพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาวบนลานสกีหิมะขาวโพลนกว้างสุดลูกหูลูกตา จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาโบราณแบบกัชโชสึคุริ ที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทามุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้ากัน ติดอันดับ The most beautiful village in Japan จากนั้นชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ อิสระเพลิดเพลินกับการเดินช้อปปิ้งของพื้นเมือง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561