06

EN | TH

กิจกรรม : DAY 3 : # THAI LUXE พาเที่ยวสุดฟิน IN JAPAN 2018

DAY 3 : # THAI LUXE พาเที่ยวสุดฟิน in JAPAN 2018

คุณ เดินทางสู่วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือวัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า เกิดเป็นภาพที่สวยงาม จนเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของ เมืองเกียวโต  จากนั้นนำขอพร ณ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ต่อด้วยช้อปปิ้ง ณ ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ (Kobe Harborland) เมืองท่าการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ในบรรยากาศเป็นกันเอง เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุน บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ด้วยดีเสมอมา นำโดยพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร ร่วมจับฉลากมอบของขวัญ และรางวัลต่างๆ อีกมากมาย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561