EN | TH

คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.สงขลา บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_1
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_7
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_11
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_13
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_20
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_29
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_30
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_32
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_39
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_58
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_76
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_77
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_78
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_79
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_81
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_83
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_84
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_85
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_93
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_100
ผู้บริหารเยี่ยมรง.สงขลา_๒๐๐๙๒๒_106
previous arrow
next arrow

คณะผู้บริหาร บมจ.พีพี ไพร์ม นำโดย คุณน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ, ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสายบริหารกลยุทธ์องค์กร เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.สงขลา บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม โดยมีคุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา ให้การต้อนรับและนำชมกระบวนการผลิตภายใน เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2563