EN | TH

งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31

327070
327068
327098
327053
327031
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงานฝ่ายขาย ร่วมงานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31 “2022 พลิกวิกฤต เพิ่มผลผลิต ฟื้นกุ้งไทย” โดยได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ พร้อมทั้งออกบูธจัดแสดงสินค้า เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำของบริษัทฯ ต่อกลุ่มลูกค้าเกษตร ตัวแทนจำหน่าย และผู้ที่สนใจเข้าชมบูธ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและเสนอแนะเทคนิคการเลี้ยงตลอดจนโปรแกรมการใช้อาหารสัตว์น้ำที่ตอบโจทย์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี