EN | TH

งานแถลงข่าว วันกุ้งดำเพชรบุรี ครั้งที่ 1

P1810396
P1810341
P1810323
P1810322
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก “งานวันกุ้งดำเพชรบุรี” ครั้งที่ 1 เข้าร่วมงานแถลงข่าว “งานวันกุ้งดำเพชรบุรี” ปรับการเลี้ยง สร้างตลาด เพิ่มศักยภาพ กุ้งดำเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, ผศ.ดร.เสนาะ แทงบอลออนไลน์ กลิ่นงาม อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และนายชยานันท์ อินทรัตน์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งดำจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แถลงข่าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 20 ต.ค. 2565
สำหรับงาน “วันกุ้งดำเพชรบุรี” ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 5 พ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยภายในงานจะมีการสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรื่องเทคนิคการจัดการเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จ ทิศทางการขาย และแนวโน้มราคาตลาด รวมไปถึงการออกบูธจัดแสดงสินค้าจากบริษัทฯ ต่างๆ และมีของรางวัลมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ