06

EN | TH

จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล

สรงน้ำพระ
กิจกรรมสรงน้ำพระ_๒๑๐๔๐๙
P1730300
P1730278
previous arrow
next arrow
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือร่วมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยแต่งกายสวยงามสวมใส่เสื้อลายดอก บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และเป็นกันเอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.เพชรบุรี และ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564
โดยทาง บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอถือโอกาสนี้ อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ไทยค่ะ