EN | TH

PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่2/2563

ผถห.กู้ ครั้ง22563_๒๐๐๓๒๕_0002
ผถห.กู้ ครั้ง22563_๒๐๐๓๒๕_0005
ผถห.กู้ ครั้ง22563_๒๐๐๓๒๕_0006
ผถห.กู้ ครั้ง22563_๒๐๐๓๒๕_0011
ผถห.กู้ ครั้ง22563_๒๐๐๓๒๕_0019
ผถห.กู้ ครั้ง22563_๒๐๐๓๒๕_0015
previous arrow
next arrow

นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่2/2563  โดยในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่บริษัทฯ เสนอตามวาระ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการผลักดันธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขยายตลาดสู่อาหารสัตว์เลี้ยง พร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนวัถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งจะทำให้ภาพรวมของต้นทุนการผลิตลดลงราว 5% โดยคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษายอดขายและผลประกอบการ ให้เติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  ณ ห้องบอลรูม1 ชั้น5 โรงแรมเอส31 สุขุมวิท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563