EN | TH

จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

ปกปสารเคมีรั่วไหล
P1650280
P1650439
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีทราบถึงสารเคมีที่อันตรายแต่ละชนิด และเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล การปฎิบัติที่ถูกต้องขณะทำงานกับสารเคมี เข้าใจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในเหตุสารเคมีรั่วไหล เพื่อสามารถตอบโต้เหตุการณ์และแผนฉุกเฉินที่เกิดจากสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ณ บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563