EN | TH

จัดอบรมหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อบรมโลจิส1
P1630200
P1630244
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานและสร้างความเข้าใจความสำคัญในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่ และตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าและประสิทธิภาพให้กับองค์กร รวมไปถึงเข้าใจเทคนิคต่างๆสำหรับการจัดการปัญหาและความท้าทายในการปฎิบัติงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม