EN | TH

จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม XN-View

1
P1630870
P1630884
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม XN-View เป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพแบบง่ายและสะดวกสบายในการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานในองค์กรได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรมไม่ว่าจะ
•การ Resize รูปภาพ
•การตั้งรูปภาพด้วยคำสั่ง Crop
•การปรับหมุนรูปภาพ
•การปรับภาพสีเป็นภาพขาวดำ
•การปรับความสว่างและความเข้มของแสง
•การสร้างสไลด์โชว์รูปภาพ
•การสร้างวีดีโอแสดงรูปภาพ (Video Thumbnails Gallery)
•การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture)
ซึ่งส่งผลให้พนักงานในองค์กรนำไปประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธภาพในการทำงาน
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม