EN | TH

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อฯ

1
2
3
4
previous arrow
next arrow
พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีแนวโน้มดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงเข้มข้นในมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสุขอนามัยดีที่ของพนักงาน ตลอดจนป้องกันการแพร่ระบาดภายในโรงงานอีกด้วย ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชชรบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565