EN | TH

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ฯ

P1780638
P1780640
P1780641
P1780637
previous arrow
next arrow
พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานและพื้นที่โรงงานโดยรอบ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ตลอดจนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ภายในโรงงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการของบริษัทฯ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565