EN | TH

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน และบริเวณโรงงานโดยรอบ

ฉีดฆ่าเชื้อครั้งที่6_๒๑๐๒๑๕_10
ฉีดฆ่าเชื้อครั้งที่6_๒๑๐๒๑๕_12
ฉีดฆ่าเชื้อครั้งที่6_๒๑๐๒๑๕_29
ฉีดฆ่าเชื้อครั้งที่6_๒๑๐๒๑๕_31
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความปลอดภัย ผ่านมาตรการด้านความสะอาดและสุขอนามัย โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน และบริเวณโรงงานโดยรอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (จ.สมุทรสงครา) และ บจก.ไทยลักซ์ฯ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม (จ.เพชรบุรี) เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564