EN | TH

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ

P1780354
P1780356
P1780370
P1780350
previous arrow
next arrow

พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ ให้ความสำคัญกับการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตามแผนฯ ภายในสำนักงาน และบริเวณโรงงาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี และสร้างความมั่นใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565